E N T E R

GASTHAUS ZUM KLAUS · Sextnerstr. 28 Via Sesto · I-39038 Innichen/San Candido · Tel. (0039) 0474 712121 ·